Fagområder

Forsikring

 • Rådgivning og prosess innen tingskade, personskade, ansvar og transport
 • Vilkårsutforming
 • Revisjon

Erstatning og personskade

 • Ulykke
 • Yrkesskade
 • Trafikkskade
 • Pasientskade

Eiendom

Entreprise

 • Reklamasjoner og mangler
 • Skade på tredjeparts eiendom
 • Bustadoppføring
 • Garantisaker
 • Tvisteløsning

Personvern

 • Lagring av opplysninger
 • Utveksling av opplysninger
 • Arbeidsgivers bruk av opplysninger
 • Databehandleravtale

Utredning

 • Bevissikring
 • Faktainnsamling
 • Rapporter befaring
 • Samtaler parter, vitner etc
 • Bakgrunnssjekk